Pilates

O Pilates

Pilates 

Co je to Pilates?

Pilates je cvičení které zpevňuje svalstvo zádové, břišní a hýžďové, čím vytváří základ správného držení těla, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. Zlepšuje držení těla, obnovuje celkovou vitalitu, tělo se stává silné a ohebné. Celkově vypracovává
dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii. Principem cvičení Pilates je soustředěné provádění cviků za současného uvědomění si, jak daný cvik vlastně působí. Nepoužívá se opakování cviků až do únavy svalu, cílem je pozvolna dosáhnout rovnováhu všech svalových skupin.

 

Osm Pilatových principů

Kontrola
Pilates nazval svou metodu kontrologie – jedno ze základních pravidel při cvičení Pilates zní: kontrolujte své tělo při každém pohybu. Jestliže tělo v pohybu plynule brzdíte a kontrolujete, svaly se pohybují do délky.
Toto se nazývá izotonická svalová kontrakce, která buduje dlouhé a pružné svalstvo. Pokud se zaměříte na kontrolu pohybu, tak navíc tělo nutíte zapojit a posilovat pomocné svaly, které jsou obvykle menší než hlavní svalové skupiny. Když mnoho svalů spolupracuje na vykonání jednoho pohybu, tělo se rozvíjí
jako celek a zlepšuje se rovnováha a koordinace. Velké svalové skupiny nerostou a nemohutní, protože nemusí dělat všechnu práci samy, takže svaly jsou delší, štíhlejší a spolehlivější. Budete se cítit mnohem jistější při různých typech aktivit, od pěší turistiky po tancování.

Dýchání
Většina lidí při dýchání využívá pouze 50% kapacity svých plic. Mělké dýchání je důsledkem sedavého a stresujícího života. Mnozí lidé dokonce úplně zadržují dech, zatímco řeší nějaký náročný úkol. Když zadržujete
dech, napínáte svaly, čímž může nakonec dojít k nesprávnému držení těla a zesílení stálého svalového napětí. Proto je důsledné dýchání tak důležité pro plynulý pohyb a svalovou rovnováhu. Stejně jako v józe je dýchání
základní částí Pilatesovy metody a odlišuje jej od ostatních forem cvičení. Každý Pilatesův cvik má své specifické dýchání. Dýchání během cvičení není jednoduché, ale když to dokážete uvidíte velkou změnu. Cílené
dýchání dovoluje maximalizovat schopnost těla protáhnout se a v důsledku odstranění svalového napětí dosáhnete optimální kontroly těla. Hluboké vdechování a vydechování také procvičuje plíce a zvětšuje jejich kapacitu,
přináší uvolnění a příjemný pocit.

Plynulý pohyb
Mnoho Pilatesových pohybů vypadá podobně jako jóga. Ale na rozdíl od jógy Pilates v jednotlivých pozicích pohyb nezastavuje a nedrží, ale místo toho plynule přechází z jednoho pohybu k druhému. Z toho pohledu je
Pilates spíše jako tanec, protože plynulý pohyb těla je důležitý pro správné provádění jednotlivých cviků. Pomalý plynulý pohyb zapojuje nervový systém, svalstvo a klouby a učí tělo pohybovat se hladce a rovnoměrně.

Přesnost
Všechny Pilatesovy cviky mají přesně definovány kdy a kde má tělo být, úhel nohou, umístění loktů, hlavy a krku a dokonce co mají dělat prsty. Pokud trpíte bolestmi v důsledku špatného držení těla a špatných
pohybových návyků, o kterých nemáte ani ponětí a absolvujete několik lekcí s vyškoleným instruktorem Pilates, budete mile překvapeni, jak rychle nově nabyté uvědomění si těla může způsobit jeho pozitivní změny.

Soustředění na střed těla – centrování
Všechna cvičení jsou prováděna se zapojením hlubokých břišních svalů, abychom zajistili správné centrování. Většina Pilatesových cviků se zaměřuje na rozvoj síly břišních svalů ať už přímo nebo
nepřímo. Nikdy nezapomeňte zatahovat břicho, dokonce i když provádíte cvičení zaměřené na posílení svalů paží – musíte držet zatažené břicho, ramena stažená dolů k zádům. Všechny tyto úkony podporují centrování a sílu svalů centra.

Stabilita
Všichni se podivují, co dělá z Pilates tak skvělou rehabilitační metodu. Lví podíl na tom má využívání myšlenky stability trupu, která je klíčová pro zdraví páteře. Stabilita trupu je schopnost nepohybovat jednou částí těla, zatímco jí k tomu další část vybízí. To, že páteř zůstává v klidu, zatímco pohybujete rukama a nohama, vyžaduje stabilní trup, což zajišťují hlavně břišní svaly.

Rozsah pohybu
Pilatesova metody vám umožní zvětšení rozsahu pohybu vaší páteře a kloubů – v případě že jste ztuhlí. V opačném případě, pokud jste až příliš flexibilní, vám Pilates pomůže naučit se správnému rozsahu pohybu páteře a kloubů.

Opozice
Každý sval v těle má svého protivníka, což je sval, který vykonává opačný pohyb. Tyto dva proti sobě jdoucí svaly se nazývají agonisté a antagonisté. Jinak řečeno, agonista je sval, který právě vykonává práci, antagonista je sval, který agonistovi v jeho práci brání.

Život Josepha Hubertuse Pilatese

Joseph Pilates se narodil v Německu v roce 1880. Jako dítě trpěl astmatem, křivici a revmatickou horečkou. Právě tyto choroby jej přivedly k objevu metody, jak je překonávat. Zaměřil se na sport jako na způsob pěstování tělesné síly a stal se zkušeným gymnastou a telentovaným lyžařem, byl i dobrým boxerem a zápasníkem. Současně se vášnivě zajímal o lidskou fyziologii, zvláště o svalstvo těla. Současně studoval i východní formy cvičení.
Kombinace všech těchto zájmů jej přivedla k návrhu systému Contrology (Kontrologie).
V roce 1912 se Joseph Pilates přestěhoval do Anglie, kde působil jako boxer, účinkující v cirkuse a instruktor sebeobrany. Jeho kariéru přerušilovypuknutí války mezi Británii a Německem v roce 1914. Jako Němec byl
po dobu války internován spolu s dalšími svými krajany, kteří v té době v Británii žili. Po této zkušenosti vyvinul vlastní metodu pěstování tělesnézdatnosti.

V internačním táboře vymyslel cviky, kterými sebe i své spoluvězně udržoval v kondici. Z lůžek a z jiných kusů nábytku sestavil prototyp zařízení, která dnes vidíte v Pilatových studiích. Později tvrdil, že tato
cvičení pomohla v roce 1918 ochránit internované před epidemií chřipky,která jen v samotné Británii zabila tisíce lidí, a předešla i ostatním chorobám,které bývají důsledkem života v omezeném a přelidněném prostoru. Po propuštění z internačního tábora na konci války se vrátil do Německa, kde v rozvíjení své metody pokračoval. Potom se setkal s člověkem, který měl velký vliv ve světě moderního tance, s Rudolfem von Labanem: ten vynalezl metodu zaznamenávání tance, zvanou Labanotation. Von Laban začlenil některé cviky Josepha Pilata do své výuky, stejně jako další prosluli tanečníci: Hanya Holm, Martha Graham a George Balanchine. Jeho techniky lákaly nejen tanečníky, ale také hamburskou policii, kterou nějaký čas
trénoval.

V roce 1926 dostal spíš rozkaz než žádost, aby cvičil novou německou armádu. Tento rozkaz jej přiměl okamžitě opustiti Německo a odjet do Ameriky. Na cestě do Ameriky se setkal s ošetřovatelkou Clarou, s niž celou cestu diskutoval o zdraví a o důležitosti zdravého těla. Na konci cesty se rozhodli otevřít si společně studio tělesné zdatnosti: sídlilo ve stejné budově jako Newyorský balet. Stejně jako v Německu se i v Americe o Pilatese zajímali mnozí přední tanečníci, protože jeho cvičební metoda doplňovala tradiční taneční trénink. Brzy se do jeho studia hrnuli herci, herečky, sportovci i lidé z bohatých vrstev, aby se naučili jeho unikátní metodu posilování těla bez budování mohutné muskulatury.

Pilatesova filozofie tělesné zdatnosti

Základem Pilatesovy filozofie byla myšlenka, že mnohé prvky civilizace tělesné zdatnosti škodí. Byl přesvědčen, že moderní životní styl s telefony, auty, ekonomickým tlakem a znečišťováním životního prostředí způsobuje tělesný i mentální stres a choroby, které jsou se stresem spjaté. Pilates dále tvrdil, že tento stres je už tak silný, že téměř v každé domácnosti je nejméně jedna osoba, která trpí nervovým napětím. Jeho teorie předběhly dobu a nyní se potvrzují.Pilates věřil, že pro to, aby se lidém ulevilo od působení každodenního stresu, potřebují zásobu energie, která jim umožní účastnit se různých rekreačních aktivit, nejlépe venku. Pro Pilatese byl koncept her v boji proti stresu základem, ale uvědomoval si, že lidé jsou po práci tak unavení, že jako jedinou aktivitu ve volném čase si dokážou představit večerní přečtení novin či něco podobného.Tvrdil také, že se lidé dostali do začarovaného kruhu stresu a napětí, který bude obtížné prorazit. Doprovodil tento názor popisem účinku krátké dovolené. V ideálním případě by přerušení každodenní rutiny a změna prostředí měly pomoci při naší revitalizaci. Pilates však soudí, že mnozí lidé trpí mentální a fyzickou námahou takové úrovně, že už nemají nezbytné energetické rezervy, aby se vyrovnali se změnou
prostředí a místo toho, aby obnovili své síly, trpí ještě silnějším stresem. Toto, zdůrazňuje Pilates, není přirozená reakce, ale reakce vyvolaná přílišným vypětím každodenního moderního života. Dnes se píší mnohé
články o stresu spojeném s dovolenou a o neschopnosti některých lidí relaxovat mimo domov. Ti říkají, že se po dovolené cítí hůře, než když chodí do zaměstnání. Navíc napětí v rodinných vztazích má v průběhu
dovolené tendenci vzrůstat, protože se lidé náhle společně ocitnou v cizím prostředí.Pilates zjistil, že máme-li přirozeně reagovat na život a s ním spojené změny a stresy, musíme být tělesně i mentálně fit. Trauma a stres nebudou tak silně působit na lidi, kteří se tělesně i duševně cítí dobře a kteří vědí, jak se vypořádat s negativními účinky stresujících událostí. Pří zdolávání stresu je tělesná zdatnost užitečnou vlastností. Unavení lidé často reagují na stresující události takovým způsobem, že se sami vystresují ještě víc. Tělesná únava si vybere svou daň na duševní čilosti a efektivnost fungování organismu se zhorší. Vztah mezi tělesnou a duševní únavou je nepochybný.Ve své knize Return to Life Through Contrology Pilates vysvětluje, že tělesnázdatnost je potřebná pro udržování rovnoměrně rozvinutého těla se zdravou myslí a k provádění různých každodenních úkolů se spontánním nadšením a radosti. Abychom v moderním světe obstáli, musíme být fit, ale nemůžemesi zdatnost koupit jako nové auto ani ji získat tím, že na ni budeme myslet. Musíme svá těla uvést do činnosti a v případě Pilatovy metody musíme uvést do činnosti i svou mysl. Zlepšené zdraví těla i mysli ovlivní našeho ducha.

Podstata Pilatovy metody

Od jiných forem cvičení se Pilatova metoda liší svým holistickým přístupem a kombinovaným tréninkem mysli i těla k dosažení celkově vyrovnanosti. Pilates uvažuje spíše o celém těle než o jednotlivých
problémových oblastech. Při praktikování Pilatovy metody je důležité si pamatovat, že sám proces je mnohem důležitější než výsledek. Cílem není dosáhnout kulturně přijatelného těla, ale spíše těla přirozeně
vyrovnaného.

V čem je cvičení specifické?

Na Pilatesově metodě je mimořádné to, te s každým dalším cvikem si posilujeme a stabilizujeme střed těla, který je tvořen pánevním dnem a svaly břicha a zad. Jednotlivé vrstvy tohoto svalstva se přitom procvičují
a posilují zevnitř směrem ven. Navíc již před vlastním pohybem vědomě aktivujeme hluboko uložené vrstvy svalstva. Teprve potom nastává pohyb, který zapojuje kromě hluboko uložených svalů také povrchové vrstvy svalstva. Pouze „powerhouse“ (střed těla) posílený tímto způsobem dokáže vytvořit svalové předpoklady pro správné držení těla a ochrání nám záda před poraněním – přičemž hluboké svalstvo stabilizuje
a povrchově umožňuje pohyb. Povrchové svaly, které bývají křečovitě napjaty, protože v rozporu se svou přirozenosti často přebírají i stabilizační roli, se mohou opět uvolnit. Bolesti v zádech se tak stanou pouhou nepříjemnou vzpomínkou.

Štíhlé svaly
Dalším speciálním rysem Pilatovy metody je současné posilování a protahování svalů. Síla a pružnost zůstávají v rovnováze. A ta se projeví i navenek pevnými štíhlými svaly namísto impozantních mohutných povrchových svalů, jaké se formují například módním, jednostranně zaměřeným posilováním.

Celkové uvolnění
Zlepší se nám uvědomění si vlastního těla, protože ho do každého cviku musíme zapojit od hlavy po paty. Tímto způsobem se poznáme (procítíme) až do nejmenšího detailu. Tělo i mysl během cvičení ideálně
regenerují, takže můžeme načerpat nové zásoby energie.

 

@ Bc. Marek Vít,  marekvit@gmail.com