O nás

Když Rada Města Březová schválila zřízení Spinning centra ve stávajících prostorách fitness a město podepsalo licenční smlouvu se společností MAD DOGG ATHLETICS INC. a zakoupilo rotopedy Spinner, mohla parta nadšenců zahájit v červnu 2009 činnost.

Pro zajištění programu Spinning jsme měli k dispozici 4 certifikované instruktory J.G.S.I. a hned od počátku jsme dbali na kvalitativní úroveň vedení hodinových lekcí. Vždy nás potěší, když klienti kladně hodnotí naše Spinning lekce ve srovnání s tím, na jaká byli zvyklí. Po devítii letech provozu k nám dojíždí zájemci o Spinning ze Sokolova, Chodova , Rychnova, Kynšperka, Rotavy a Karlových Varů. Největší část cvičenců je samozřejmě místních a u každého cvičení je zdravé jádro lidí, které se zúčastňuje hodin pravidelně. V současnosné době vedou Spinning lekce instruktoři J.G.S.I. STAR 1, Pavel , Kateřina a Barbora

instruktoři

Po úspěšném provozu Spinning centra jsme splnili podmínky na provozování programu Jumping a Město Březová podepsalo licenční smlouvu s majitelem panem Mgr.Tomášem Buriankem. I program Jumping si získal mezi cvičenci velkou oblibu a to díky kvalitnímu vedením certifikovaných instruktorek Lenky a Ireny. Po odchodu obou instruktorek z fitness nemáme v současné době instruktora a budeme se snažit tento kvalitní program opět provozovat.

Po dchodu cvičitele fitness Bc. Jana Kašpara z důvodu změny zaměstnání, svojí činnost s úspěchem záhájila cvičení Kruhový trénink nová posila Josefine Oračková, která byla pro fitness velkým přínosem, ale koncem ledna rovněž ukončila působní v našem fitku.

Instruktorský sbor jsme rošířili o staronovou  instruktorku v programu Fitbox Irenu Pariovou, která opět naplnila sál o cvičence v tom zajímavém a oblíbeném programu.

Instruktoři fitcentra prezentovali svojí činnost na akci Den zdraví Březová v Multifunkčním centru , kde  představili ukázkové lekce SPINNING, DANCE Arobic, Pilates a  každý si mohl cvičení vyzkoušet, nebo se účastnit  Jumping párty na 30 trampolínách pod vedením zakladatele programu Tomáše Buriánka. V průběhu celého sportovního dne jsme zajistili přednášky o zdravé výživě s renomovanými lektorkami a ochutnávku byliných čajů SERAFÍN. Závěr patřil populární ZUMBA párty. V prosinci roku 2018 se zúčastnil šesti člený tým Březováci Spinning maratonu 24 hodin, kde skvěle reprezentoval spinning centrum a město Březová.

Co se nám podařilo v uplynulém roce.

Setkání instruktorů se starostou

Splnili jsme si cíl vyškolit pro spinning nové instruktory s certifikaci J.G.S.I. a naše nové posily jsou Barbora Sauková a Kateřina Horová, které splnily podmínky v online testu s MDA California, USA a staly se členy velké "Spinning rodiny". Rovněž jsme doplnili zařízení fitness o repasovaný spinner  NXT a  doplnili na spinnery originál  computery Spinning. V současné době máme 10 spinnerů. Na sále č.2 jsme s příchodem instruktorky Olgy Panzerové zahájili taneční, pohybovou výuku pro děti od 5-7 roků. A velkou radost máme, že se vrátila instruktorka FitBox Irena Páriová.

Cíle pro rok 2019?

Od nového roku bycho chlěli nadále více využít sálu číslo 2, pro taneční výchovu dětí program FitBox a nahradit skupinové cvičení kruhový trénink, některým s programů např.Tabata. V tomto roce ,kdy slavíme 10 roků od zahájení programu Spinning v Březové, uskutečnit řadu akcí pro zvýšení propagace programu Spinning.Chtěli bychom také navázat na úspěšnou akci pořádanou Spinning Česká republika a Slovensko.

Samozřejmě, že nic z toho co děláme by nebylo možné bez pomoci města v materiální a technické vybavenosti, za což samozřejmě děkujeme.

Poděkování za práci instruktorů se nám dostává každý rok na setkání aktivních občanů se starostou města panem Miroslavem Boudou. (viz foto ze setkání)

 

© Bc. Marek Vít,  marekvit@gmail.com